Aanmelden of informatie aanvragen

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Huisregels Fysie

Huisregels

Graag vragen wij uw aandacht voor de huisregels van Fysie.

Deze huisregels zijn opgesteld om uw verblijf bij Fysie zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij verzoeken iedereen hiervan kennis te nemen en onderstaande in acht te nemen.

Namens het team van Fysie,
Veel succes en plezier

Zaalinstructies

 • U kunt met de training beginnen nadat er een fysiotherapeut in de zaal aanwezig is én na aanvang van de trainingstijd.
 • Zonder behandelafspraak en/of abonnement is het niet toegestaan om te trainen.
 • Gebruik de toestellen niet langer dan noodzakelijk, dit voorkomt te lange wachttijden.
 • Gebruikte materialen zoals halterstangen, schijven, hand-halters, etc. dient u, op de daarvoor bestemde plaats, op te ruimen.
 • Het gebruik van een handdoek, zowel op de toestellen als op de matjes, is verplicht evenals het dragen van schone sportschoenen.

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dit kenbaar te maken.

In het gebouw mag niet worden gerookt en in de praktijkruimte geen eten worden genuttigd. Gebruik van water in de oefenzalen is toegestaan bij gebruik van een afgesloten bidon.


Gezondheidszorg

Eerste bezoek

Bij het eerste bezoek uw verzekeringspasje en een identiteitsbewijs meenemen (Zonder registratie hiervan mag niet behandeld worden).

Vergoedingen en Zorgverzekering

Fysiotherapie voor volwassenen zit niet in het basis-pakket van de zorgverzekeraars. In de meeste aanvullende verzekeringen wordt Fysiotherapie wel vergoed, maar soms met een beperkt aantal behandelingen.

Bij overschrijding van deze limiet, zijn de overige behandelingen voor eigen rekening. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden.

Keuzevrijheid therapeut

U bent vrij in de keuze van fysiotherapeut. Onze therapeuten hebben een aantal eigen specialisaties. In overleg met u kan voor die therapeut gekozen worden waarmee het beste resultaat verwacht wordt.

Openingstijden

De openingstijden zijn op de webpagina openingstijden weergegeven. Voorkeur voor een bepaald tijdstip, eventueel ook buiten de openingstijden, s.v.p. bij het maken van de afspraak aangeven. Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut direct zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen of per e-mail.

Verhindering

Indien u verhinderd bent, dit bij voorkeur zo vroeg mogelijk aangeven. Bij verhindering die minder dan 24 uur voor de afspraak afgebeld wordt, brengen wij de gereserveerde tijd in rekening.

Privacy en bescherming persoonsgegevens

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van deze gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzage recht van de patiënt.

De medewerkers van Fysie gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens, volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gedragsregels

Fysie is aangesloten bij de KNGF en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze vereniging. De “Model regeling Fysiotherapeut – Patiënt” is als download beschikbaar op de website van de KNGF, klik hier, en er ligt een exemplaar ter inzage bij Fysie.

Klachtenregeling

Fysie is aangesloten bij het KNGF en klachten worden afgehandeld volgens de door het KNGF opgestelde “KNGF Klachtenregeling”. Deze klachten regeling is als download beschikbaar op de website van de KNGF en er ligt een exemplaar ter inzage bij Fysie. Voor meer informatie, klik hier.

Fysio-Fitness

Fysie is lid van Fit!Vak Fit!Vak logoen hanteert de algemene leveringsvoorwaarden van Fit!Vak. Fit!vakconsumentenbondFysie

Abonnement

U kiest een abonnement voor 1 of meer keer deelname per week. U kunt naar wens het overeengekomen aantal deelnamen per week op de opengestelde trainingstijden invullen.

 • Tarieven van een abonnement kunt u vinden op de prijslijst.
 • Het abonnement is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

Intake (Lichamelijk onderzoek)

Een intake is verplicht voor:

 • nieuwe leden (dit geldt niet als u uit de reconditionering komt).
 • bij het ontstaan van nieuwe klachten

Een intake kan noodzakelijk worden geacht in de volgende gevallen:

 • bij toename en/of verandering van de klachten.
 • bij verandering van de doelstelling. (bijvoorbeeld als u uw schema fors gewijzigd wilt hebben)

In sommige gevallen wordt er door de fysiotherapeut geadviseerd uw huisarts of specialist te raadplegen.

Afwezigheid

 • Gemiste trainingen door ziekte kunnen binnen de lopende abonnementsperiode worden ingehaald, mits het verzuim door u gemeld is.
 • Bij langdurige ziekte met medisch attest van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist of bij opname in het ziekenhuis wordt het abonnement stopgezet voor de betreffende periode. Dit is uiteraard alleen mogelijk als u dit vooraf meldt.
 • Bij langdurige afwezigheid vindt, na overleg, een evaluatie met een fysiotherapeut plaats zodat u op een verantwoorde wijze de training kunt hervatten. De kosten hiervan staan in de prijslijst MVF.
 • Afwezigheid door vakantie hoeft u uiteraard niet meer te melden, deze periodes worden niet gecompenseerd aangezien ze in het tarief zijn verrekend.

Algemene leveringsvoorwaarden

Fysie hanteert voor haar fitness-activiteiten de algemene leveringsvoorwaarden van Fit!Vak. Deze leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de consumentenbond en Fit!Vak. Fysie is lid van Fit!Vak, de brancheorganisatie van erkende sport- en bewegingscentra.

De algemene voorwaarden kunt u downloaden; Fit!vakconsumentenbondFysie.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u zich altijd wenden tot de administratie.

Voor eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van onze huisregels kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.

Fysiotherapie

Fysiotherapeut bij Fysie

Fysiotherapie
Fysie Fysiotherapie behandelt alle acute- en chronische klachten aan het bewegingsapparaat.

Re-integratie

Re-integratie ook op locatie

Re-integratie
Fysie verzorgt Werk- en Re-integratie programma's, bij (dreigend) ziekteverzuim en werk hervatting.

Fysio-fitness

Fysio-fitness bij Fysie

Fysio-fitness
Bij Fysie werkt u samen aan de eigen fitness. Met de fysiotherapeut stelt u, het eigen programma samen.

Lichaam en geest

Balans in lichaam en geest

Lichaam en geest
Fysie behandelt klachten zonder duidelijke oorzaak en herstelt de balans tussen lichaam en geest.